System izolacji dla rynku Marine

r.Ocean

r.Ocean® to rodzina produktów dedykowanych dla rynku morskiego (Marine and Offshore). Zakres produktowy obejmuje wyroby występujące w różnych formach, posiadające różną gęstość zastosowanej wełny mineralnej oraz w wariantach z okładziną lub bez okładziny. W zależności od zastosowania końcowego, produkty mają następującą formę:

  • mata lamelowa – Ocean® LA
  • otulina izolacyjna – Ocean® PA, r.Ocean® PN
  • płyta izolacyjna – Ocean® BA, r.Ocean® BN
  • mata klasyczna –Ocean® MA
  • kształtka –Ocean® SA

Dzięki tak szerokiej gamie produktów możliwa jest izolacja większości typowych instalacji i urządzeń technicznych występujących na statkach oraz obiektach „offshore”. Każdy z wyrobów r.Ocean® spełnia wymagania IMO określone w Dyrektywie 2014/90/EU w sprawie wyposażenia morskiego (MED) oraz, w odniesieniu do ochrony przeciwpożarowej, określone w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (EU) 2019/1397. Szczegółowe właściwości i parametry potwierdzone są stosownymi certyfikatami i atestami.

Dokumenty i Klasyfikacje

r.Ocean LA

r.Ocean PA

r.Ocean BA

r.Ocean PN

r.Ocean BN

r.Ocean MA

r.Ocean SA