Zakład
produkcyjny

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

zaprojektowany specjalnie na potrzeby naszej działalności. Zaplanowany tak, by w jednym miejscu zorganizować produkcję, biuro i magazyny firmy. Wybudowany w starannie wybranej lokalizacji, by zapewnić płynny transport i komunikację w handlowo najważniejszych kierunkach. Łączna powierzchnia terenu obiektu to 20 000 m².

  • 3’500 m² powierzchni produkcyjnej, gdzie powstaje 11 grup produktowych
  • 2’500 m² powierzchni magazynowej – zadaszonej
  • 5’000 m² powierzchni magazynowej – otwartej
  • 500 m² powierzchni biurowo-socjalnej

TECHNOLOGIE

Linie produkcyjne

 

5 nowoczesnych doskonale kontrolowanych linii produkcyjnych o wysokim stopniu automatyzacji, zaprojektowanych z uwzględnieniem optymalnego przepływu (Lean Manufacturing). Cechujących się dużą wydajnością i powtarzalnością procesów produkcyjnych przy stałym wysokim poziomie jakości.

  • utrzymanie ruchu według zasad TPM
  • projektowanie i obróbka produktów wspierana systemami CAD/CAM
  • procesy technologiczne zarządzane sterownikami klasy PLC

 

PRODUKCJA
ISO 9001

ISO 9001

Zgodnie z przyjętą polityką Rohhe, system ISO 9001:2015 stanowi nienaruszalny element Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który kształtuje spójną jedność struktury i funkcjonowania firmy. Naszym celem jest bezustanne dążenie do doskonałości.

W ramach systemu zapewniamy stałą i systemową kontrolę jakości, co obejmuje obszary produkcji, technologii, zakupów i sprzedaży. Dlatego też wdrożyliśmy szczegółowy program ZKP (Zakładowa Kontrola Produkcji), zgodny z normami CPR w zakresie EN14303 oraz normą MED w zakresie 3.13 i 3.18a/d/f.

W obszarze przepisów budowlanych CPR/EN14303, Zakładowa Kontrola Jakości jest przeprowadzana w najwyższym reżimie – System 1, wymagając zewnętrznego nadzoru potwierdzonego Certyfikatami Stałości Właściwości Użytkowych, sprawowanego przez notyfikowane jednostki certyfikujące: IMBiGS Nr. 1454 i PCBC nr. 1434.

W obszarze przepisów morskich MED/SOLAS, Zakładowa Kontrola Jakości prowadzona jest również w najwyższym reżimie tzw. moduł D, objęta nadzorem zewnętrznym i Certyfikatem Zapewnienia Jakości Produkcji UE, sprawowanym przez PRS Nr. 1463.

Program ZKP obejmuje również elementy kontroli parametrów i wymagań własnych, przekraczających wymagania powyższych systemów. Sprawdzanie jakości w Rohhe składa się z trzech etapów: kontrola surowca na wejściu do produkcji, ciągła kontrola parametrów w trakcie procesu produkcyjnego oraz badania gotowych produktów w laboratorium. Tak kompleksowy system umożliwia nam skuteczną kontrolę i od lat pozwala na utrzymanie stałego poziomu jakości naszych produktów.