Zrównoważony
rozwój

Rohhe – dla zrównoważonego rozwoju i lepszego jutra

W trosce o Ziemię – nasz wspólny dom – ustanowiliśmy zrównoważony rozwój fundamentem naszej działalności. Produkujemy energooszczędne materiały izolacyjne, bo tak nam podpowiada rozum i serce. Uważamy, że ścieżka do harmonii ze środowiskiem wymaga pełnego poszanowania przyrody i zasobów naturalnych, czyli codziennego świadomego działania w tym kierunku.
Dlatego zdecydowaliśmy specjalizować się w produkcji energooszczędnych materiałów izolacyjnych, stanowiących innowacyjne rozwiązanie na rzecz oszczędzania najcenniejszego zasobu cywilizacji – energii.
W naszym przekonaniu życie to energia! Stąd nasze hasło Rohhe: „Energy to live”. W ten sposób chcemy podkreślić, że energia jest nie tylko warunkiem koniecznym do przeżycia ludzkości, lecz także kluczowym elementem funkcjonowania naszej firmy.
Poprzez nasze świadome wybory, działania i same produkty stale i konsekwentnie dążymy do równowagi między ludzkimi potrzebami a ochroną środowiska. W sens oszczędzanie energii wierzymy całym sercem. Troska o naszą planetę jest nieodłącznym elementem naszego dziedzictwa i zobowiązaniem wobec przyszłych pokoleń.

 

ISO 14001

ISO 14001

ISO 14001

System ISO 14001:2015 pełni kluczową rolę w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Rohhe.
System ten, charakteryzuje się zintegrowanym podejściem, co sprawia, że struktura i funkcjonowanie firmy tworzą spójną jedność, którą nieprzerwanie doskonalimy w procesie uczenia się zarówno firmy, jak i jej pracowników.
Realizujemy wymagania normy środowiskowej ISO 14001:2015 poprzez skoncentrowane działania, obejmujące identyfikację i przestrzeganie przepisów oraz zasad ochrony środowiska. Ponadto stale wspieramy podnoszenie świadomości środowiskowej i promowanie postaw proekologicznych zarówno wśród pracowników, jak i podmiotów współpracujących. Dbamy o kontrolę i minimalizowanie negatywnego wpływu naszej działalności, stosując skuteczne środki zapobiegawcze. Optymalizujemy wykorzystanie opakowań a systematyczne pomiary środowiskowe stanowią integralną część naszych praktyk, zapewniając skuteczne monitorowanie naszych działań na rzecz ochrony środowiska. Aktywnie angażujemy się w ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów i zapewniamy ich właściwą segregację, ułatwiając późniejszy proces recyklingu.

95%

95% odpadu przetwarzamy na produkt

Rohhe zamienia odpady surowcowe w zyski. Dzięki przetwarzaniu pozostającego po procesie produkcyjnym surowca w specjalny granulat termoizolacyjny wykorzystujemy aż 95 % naszych odpadów. Granulatu używamy do ocieplania budynków redukując zapotrzebowanie na energię do ogrzewania. Czysty zysk zamiast strat.

 

Energia elektryczna z OZE

Rohhe tworzy produkty przyjazne środowisku o możliwie najmniejszym śladzie węglowym. Jest to możliwe poprzez wykorzystywanie w procesie produkcyjnym energii wyłącznie z certyfikatem potwierdzającym pochodzenie z odnawialnych źródeł energii. Odpowiedzialność jest naszym obowiązkiem.

Gospodarka drewnem

Rohhe świadomie ogranicza wycinki lasów poprzez optymalne gospodarowanie drewnem. Wszystkie palety drewniane, na których dostarczane są surowce produkcyjne wykorzystujemy ponownie do budowy palet, na których dostarczamy produkty Rohhe. Recycling jest naszą mocną stroną.