Innowacyjne produkty Rohhe z godłem „Teraz Polska”

Z dumą informujemy, że seria termoizolacyjnych mat lamelowych z wełny mineralnej do izolacji kanałów wentylacyjnych r.Flow® oraz seria otulin z wełny mineralnej do izolacji rurociągów ciepłowniczych r.Heat®, zostały wyróżnione Godłem „Teraz Polska”. Wyróżnienie naszych produktów i marki jest potwierdzeniem skali naszej determinacji i zaangażowania w tworzeniu innowacyjnych produktów. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy dołączyć do grona firm przodujących w przedsiębiorczości i myśli technicznej. Nasze produkty, jako na wskroś praktyczne przejawy polskiej kreatywności, są naszym skromnym wkładem w budowanie pozytywnego wizerunku Polskich produktów na rynkach zagranicznych.