Kampus Royal DSM w Szwajcarii

Dzięki swoim właściwością i parametrom produkty Rohhe zostały wybrane jako podstawa termoizolacji systemów HVAC w nowo budowanym Kampusie Zdrowia i Żywienia w zakładzie Nutrition Products położonym w Kaiseraugst w Szwajcarii. W nowym kampusie powstanie centrum innowacji zawierające nowoczesne laboratoria badawcze. Dział badań i rozwoju zostanie połączony ze wszystkimi pozostałymi działaniami i funkcjami innowacyjnymi, tworząc „największe globalne centrum innowacji firmy”. Dzięki nowemu kampusowi, zużycie energii na ogrzewanie zostanie zredukowane o 90 %, a zużycie energii elektrycznej o 80 %.

Poznaj inne obiekty referencyjne